Selskabets Historie

Selskabet har gennem årene igangsat og drevet daghjem, middagskøkkener, børneplejestation, kurser for mødre, fødehjem, vuggestuer, integrerede børneinstitutioner, taget initiativ til oprettelse samt drift af bofællesskaber for udviklingshæmmede voksne og taget initiativ til etablering af spiseklubben "Grydeklar".

Daginstitutionerne Stjernedrys og Regnbuen fungerer stadig i Selskabets regi som selvejende institutioner.

En helt anden type aktivitet er de navnkundige familiefestivaler, som i midtfirserne fandt sted i Smørhullet, som kom i stand på Selskabets initiativ og ihærdige indsats.

Senere har Selskabet bygget bofællesskabet Løntoften for udviklingshæmmede og taget initiativ til og stået for etableringen af boligerne for 20 udviklingshæmmede på Anna Anchers Vej og specialbørnehaven Himmelhuset på Krøyersvej. Selskabet sikrede også Snoezelhusets overlevelse og sørgede for dets nuværende hus i forbindelse med bebyggelserne på Anna Anchers Vej / Krøyersvej.

Læs mere om institutionerne >>

Læs vore publikation om Selskabets historie.
Du kan bestille publikationen ved linket til højre

   

 

Mødre- og Børnehjælpen Helsingør historie

SMB's historie
Publikationen omhandler Selskabet Mødre- & Børnehjælpen i Helsingør historie fra årene 1941 til 2011. Publikationen er rigt illustreret på de 40 sider.

Du kan bestille publikationen ved at benytte bestillingsformularen hvor andre udgivelser ligeledes kan bestilles.

Benyt nedestående link

Bestilling