Bestyrelsen

Formand, Jytte Mejnholt
Næstformand, Carsten Lind Olsen

Kasserer, Per Johansson
Sekretær, Erik OlsenMenige medlemmer
Bente Frellesen
Birgit Stenderup
Birgit Nørgaard
Randi Høgly


Kommunalt udpeget medlem, Carsten Lind Olsen
Kommunalt udpeget medlem, Erik Olsen
Kommunalt udpeget medlem, Lars Pedersen


1. suppleant, Ole Hansen
2. suppleant, Lise Poulsen