Socialpris
Siden 1983 har Selskabet uddelt Socialprisen. Prisen er en hyldest til personer eller grupper, der i Helsingør Kommune har gjort en aktiv, uegennyttig indsats på et socialt/ kulturelt område, der falder indenfor Selskabets formålsområde. Sigtet med Socialprisen er at støtte det arbejde, de pågældende personer eller grupper arbejder med eller har arbejdet med.

En oversigt over Socialprismodtagere i perioden 1983-2019 kan du se her. (link til oversigt over Socialprismodtagere)

I forbindelse med jubilæumsarrangementet den 12. september vil årets Socialpris blive uddelt, og denne gang vil vi involvere hele byen. Vi opfordrer derfor alle til at komme med forslag til en kandidat.

Når du indstiller en kandidat, skal du være opmærksom på følgende kriterier:

  • Socialprismodtageren skal være en organisation, forening, gruppe eller netværk, hvor arbejdet primært udføres af frivillige.
  • Det arbejde, der udføres skal foregå i Helsingør, og arbejdet skal være målrettet børn, mødre og fædre.
  • Der lægges vægt på, at arbejdet kommer svagt eller vanskeligt stillede grupper til gavn.

Du kan sende dit forslag til Socialprismodtager ved at udfylde formularen til højre

Du kan også sende dit forslag til Selskabets formand, Jytte Mejnholt, Heimdalsvej 23, 3000 Helsingør, E-mail: jytte@mejnholt.dk

Husk at oplyse:

  • Navn på den Socialprismodtager, du indstiller.
  • Hvad der begrunder, at netop denne organisation, forening, gruppe eller netværk skal have Socialprisen,
  • Om en konkret person har gjort sig særlig fortjent til at modtage prisen på vegne af organisationen, foreningen, gruppen eller netværket.

 

Benyt formular til indstilling af socialprismodtager

Læs tidligere års modtagere >>

 

 

Socialprisen

Hvem syntses du der skal have
socialprisen 2021.
Indsend dit forslag ved at udfylde skemaet.