Netværksgruppe for
mødre til børn med ADHD


Selskabet har haft igangsat en mødregruppe for børn med ADHD.

Deltagere
En gruppe på 8 mødre, med børn med diagnosen ADHD, mødtes med det formål at skabe en ramme, hvor de var hinandens eksperter. Netværksgruppen gav mulighed for at udveksle erfaringer, forståelse, viden og råd om det at have et barn med ADHD.

Børnene
For børnene blev der under netværksmøderne tilbudt pasning, så mødrene kunne mødes ”uforstyrret”.

Ramme
2 timer ca. to gange om måneden. I alt 5 søndage.

Det var gratis at deltage

Ny grupper

SMBH opretter gerne en ny gruppe.

Kontakt sekretæren Jannik Augsburg

Mail ny gruppe >>

SMBH hjælper til med materialer, lokaler samt kommunikation om gruppens oprettelse.