Generalforsamling

Selskabets årlige generalforsamling afholdes i september måned. På generalforsamlingen drøftes indkomne forslag og der vælges ny bestyrelse.

Generalforsamlingen har også til opgave at godkende Selskabets regnskaber. Kun Selskabets øverste myndighed, Generalforsamlingen, kan ændre Selskabet vedtægter.

GF 2021 afholdes den 21. september 2021. Alle medlemmer indkaldes pr. mail eller brev med minimum 14 dages varsel.