Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør har igennem tiden selv oprettet eller har støttet oprettelse af mange typer institutioner og bofællesskaber i kommunen.

Det startede med Antoniehus og Børnegården på Trækbanen midt i 1940’erne, og de foreløbig sidste er Snoezelhuset på Krøyersvej og boligerne på Anna Anchers Vej, der blev taget i brug 2003.
 

Selskabet har pladser i bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner Regnbuen (selskabet ejer bygningerne) og Stjernedrys og i boligerne Anchersholm og Gyldenholm.

Deltagelse i følgende institutioner

  • Børnehaven Regnbuen
  • Børnehuset Stjernedrys
  • DSI Anchersholm

Løntoften
Selvskabet tog i sin tid initiativ til etablering og bygning af Bofællesskabet Løntoften, der var beliggende i Snekkersten og bygget til formålet. Der var i alt 4 toværelses lejligheder med kitchenette, badeværelse og egen terrasse. Udover de enkelte lejligheder var der et fælles køkken og opholdsrum, bryggers samt fælles terrasse og have.

Bofællesskabet var ejet af Den Selvejende Institution Løntoften.

Til varetagelsen af den pædagogiske støtte til de 4 beboere i bofællesskabet var der knyttet 2 hjemmevejledere.

Bofællesskabet er idag ophørt og bygningerne solgt til formål, der er i tråd med det oprindelige formål med Bofællessskabet Løntoften.

 

Regnbuen
Børnehaven Regnbuen er en privat børnehave, der lejer lokalerne af Selskabet Mødre og Børnehjælpen. Regnbuen blev privat, da Helsingør Kommune ville nedlægge den i 2013. Regnbuen er oprettet i august 1941 af Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør. Oprindeligt havde Regnbuen til huse i den gamle Børnegård på Trækbanen. Institutionen flyttede i 1975 ud i den nyopførte bygning på Uffesvej i Helsingør som ejes af Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør.

Der er plads til 44 børn fra de er 2 år og 6 måneder, og børnene kan være der frem til barnet skal i skole. Ved ønske om indskrivning skal man henvende sig til den private børnehave Regnbuen: http://www.regnbuen-helsingor.dk/


Snoezelhuset i Helsingør
Snoezelhuset i Helsingør blev etableret med henblik på at give familier med børn, der kræver særlig støtte, en mulighed for et spændende fritidstilbud og et fælles værested.

I Snoezelhuset kan både børn og voksne få en anderledes sanse-oplevelse. En sanseoplevelse, hvor barnet og den voksne kan mødes i ligeværdighed, og bruge alle
deres sanser aktivt. Hermed opnås f.eks. et tæt og afslappet samvær. Et samvær og nogle fysiske rammer der ind-byder mennesket til større åbenhed, lyst til nye udfordringer og selv-stændig aktivitet.

Snoezelhuset er opdelt i forskellige rum.

  • Aktivitetsrummet med et stort kuglebad.
  • Det hvide rum med vandseng og lyseffekter.
  • Det gule rum med lyd- og vibrationsrum.
  • Hulerummet - Rotaryrummet, det kan bruges som fantasirum - er mørkt med lyseffekter.
  • Der er stort badeværelse med boblebad og duftlampe.

http://www.snoezel-helsingor.dk/

 
Børnehuset Stjernedrys
Børnehuset har ca. 80 børn i alderen nul år til skolestart.
Børnehuset Sjernedrys er en selvejende institution der lejer ejendommen af Mødre- og Børnehjælpen Helsingør. Institutionen har driftoverenskomst med Helsingør Kommune.
Huset er i to etager og er delt op i en børnehave- og en vuggestueafteling.
Afdelingerne samarbejder tæt i hverdagen.
I de enkelte afdelinger samarbejdes der også tæt.

Ring hvis du ønsker en rundvisning:
Telefon 4928 1709

 
DSI Anchersholm og DSI Gyldenhom
Selskabet tog initiativ til og fik gennemført byggeri af de 2 bofællesskaber for voksne udviklingshæmmede. Byggeriet skete i et samarbejde mellem kommune og amt. Bofælleskaberne blev indviet i 2006. DSI Anchersholm består af 10 selvstændige lejligheder for selvhjulpne vokse, støttet af et Fælleshus. DSI Gyldenhom består af 10 selvstændige boliger for voksne med behov for døgnstøtte. Adressen er Anna Anchers Vej 1-43. Begge bosteder understøttes af Helsingør Kommune.
 

Det er i år 10 år siden at Snoezelhuset så dagens lys. Snoezelhuset yder en meget værdsat indsats over for børn og voksne med fysiske eller psysiske lidelse. Snoezel bygger på rum hvor sanserne henholdsvis kan stimuleres og vækkes eller få ro og slappe af. Gensidig oplevelse og ligeværdighed mellem pårørende og personale er to vigtige begreber i Snoezelen.