Bestyrelsen

Selskabet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Seks medlemmer vælges på generalforsamlingen og tre medlemmer udpeges af Helsingør Byråd. Desuden vælges tre suppleanter på generalforsamlingen.

Selskabets bestyrelse består pr. 19. september 2020 af følgende:

Jytte Mejnholt, formand
Carsten Lind Olsen, næstformand *
Per Johansson, kasserer
Annelise Olsen, bestyrelsesmedlem
Bente Frellesen, bestyrelsesmedlem
Birgit Stenderup, bestyrelsesmedlem
Randi Høgly, bestyrelsesmedlem
Sara Gellin, bestyrelsesmedlem *

Stefan Warburg, bestyrelsesmedlem *

Suppleanter:
Inger Hammer
Nina Tøgern
Grit Stenderup

 

* Udpeget af Helsingør Byråd