Sundhedshus med BØRNEhjørne

Visionen, der understøtter Helsingør Kommunes egen vision om at tiltrække børnefamilier, lyder således:

BØRNEhjørnet i Helsingørs nye sundhedshus er blandt Danmarks bedste sundhedstilbud til børnefamilier. Med faciliteter og tilbud, der skiller sig ud og styrker brugernes sundhed, udvikling og netværk, er huset med til at tiltrække og fastholde børnefamilier i Helsingør.

Lige som sundhedshuset i øvrigt tilbyder BØRNEhjørnet både behandling, rådgivning, foredrag, kurser, leg og arrangementer, der fremmer brugernes sundhed, udvikling og netværk.

Oplægget til BØRNEhjørne i det nye Sundhedshus er en nytænkning af den gamle Børnegård på Trækbanen, hvor der under besættelsen var både børneinstitutioner, lægeundersøgelser, bespisning, tøjcentral og mange slags kurser og foredrag, primært for socialt dårligt stillede mødre.

For at realisere BØRNEhjørnet vil der være brug for:

  • Sal til 50 personer til foredrag, gymnastik, fødselsforberedelse og leg
  • Stort siderum med plads til barnevogne, puslepladser og leg
  • Åbent thekøkken / venterum / café med ammeområde
  • Klinikker til jordemødre, sundhedsplejersker, børnelæge, fysioterapi, kiropraktik, psykolog, diætisk (og madkursus for forældre) samt familierådgivning
  • Genbrugsmarked for børnetøj.

BØRNEhjørnet behøver ikke fysisk at ligge sammen med skadestue og lægevagt. Det kan også være et børnehus for sig selv.

Oplægget ”Sundhedshus med BØRNEhjørne” er udarbejdet af en projektgruppe under Selskabet med fokus på graviditet, fødsel og trivsel for alle småbørnsfamilier i Helsingør.

Journalist Pernille Hermann har været tovholder på projektet, og arbejdsgruppen består af erfarne jordemødre, sundhedsplejersker, sygeplejersker, pædagoger og en børnepsykolog. Desuden har gruppen samarbejdet med chefjordemoder Katrine Hornum-Stenz, Hillerød og ledende sundhedsplejerske Lene Tanghøj, Helsingør