Selskabets formål

At yde støtte og hjælp til børn, mødre og fædre, alene eller i samarbejde med andre private, kommunale eller statslige organisationer og institutioner.

At drive socialpædagogisk oplysningsarbejde ved at arrangere offentlige møder og udsende pjecer.

At tage initiativ til at skaffe hurtig hjælp, hvor gældende sociallovgivning skønnes utilstrækkelig.

At pege på utilstrækkeligheder i vort sociale system for derigennem at åbne vejen for ny og tidsvarende lovgivning og administrativ praksis fra samfundets side.

At købe eller leje fast ejendom til brug for ovennævnte formål.

Selskabet Mødre- & Børnehjælpen er en selvejende filantropisk forening, organiseret som en fond, med hjemsted i Helsingør.

Læs også foreningens vedtægter