Projektstøtte

Ud over at sætte egne initiativer i gang, støtter Selskabet også projekter eller aktiviteter, som andre ønsker at iværksætte.

Vi støtter ansøgninger fra frivillige organisationer, foreninger, og andre grupper, hvor frivillig indsats er kernen i projektet eller aktiviteten, og arbejdet primært udføres af frivillige.

Enkeltpersoner kan også søge, såfremt de på frivillig basis varetager en social indsats til gavn for en større gruppe, der rækker ud over dem selv.

En forudsætning for at få økonomisk støtte, at projektet eller aktiviteten foregår i Helsingør Kommune og har et socialt sigte målrettet børn, unge, mødre og fædre.

Har du eller din gruppe en god idé, vi vil meget gerne høre fra jer.

Ansøgningsvejledning, hvor du kan læse mere om støttemulighederne, finder du her