Historien

Gennem årene har Selskabet etableret mange institutioner i kommunen, bl.a. Børnegården og ”efterfølgerne” Stjernedrys og Regnbuen. Fødehjemmet Antoniehus, Bofællesskabet Løntoften og handicapboligerne på Anna Anchersvej er også startet af Selskabet. Endelig har Selskabet været med til at starte Krisecenteret Røntofte og Børnekulturcenteret, og sikrede for 10 år siden videreførelsen af Snoezelhuset - et sansecenter for handicappede. Læs mere om institutionerne her

Selskabet har også haft en vigtig rolle ved at fremlægge forslag til nye institutioner, som senere er blevet gennemført af kommunen, bl.a. Specialbørnehaven og Børneinstitutionen Sommerlyst.

Gennem forskellige arrangementer har Selskabet også medvirket til at sætte fokus på sociale forhold for særligt udsatte grupper i byen, og de har støttet en række kulturarrangementer, arrangeret konference om børnekultur, og var i mange år arrangør af ”Familiefestivalen” i Smørhullet. Også Spiseklubben Grydeklar, blev startet på initiativ af Selskabet.

I publikation ”Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, 1941-2021”, der udgives i forbindelse med Selvskabets 80 års jubilæum, kan du læse meget mere om Selskabets spændende historie, der er præget af imponerende initiativ og ihærdig indsats. Du kan bestille publikationen her