Generalforsamling

Selskabets årlige generalforsamling afholdes i september måned. På gene-ralforsamlingen præsenteres selskabets regnskaber, indkomne forslag drøftes, og der vælges ny bestyrelse.

Kun Generalforsamlingen, der er Selskabets øverste myndighed, kan ændre Selskabets vedtægter.

GF 2021 afholdes den 21. september 2021. Alle medlemmer indkaldes pr. mail eller brev med minimum 14 dages varsel.