Generalforsamling

Selskabets årlige generalforsamling afholdes i september måned. På gene-ralforsamlingen præsenteres selskabets regnskaber, indkomne forslag drøftes, og der vælges ny bestyrelse.

Kun Generalforsamlingen, der er Selskabets øverste myndighed, kan ændre Selskabets vedtægter.

GF 2022 afholdes den - dato meldes ud senere . Alle medlemmer indkaldes pr. mail eller brev med minimum 14 dages varsel.